Saturday, 3 December 2011

GAMBAR WATAK HAIWAN
CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

PETIKAN.Monyet yang pintar

            Binatang-binatang kecil di hutan tidak senang hati dengan kedatangan singa di tempat mereka. Singa itu mengakui dirinya raja walaupun sebenarnya dia bukan raja di hutan itu. Singa itu sangat ganas. Binatang-binatang yang lemah sering menjadi mangsanya. Oleh itu, binatang-binatang di hutan tersebut mencari jalan untuk menghapuskan singa itu.
            “Biar saya yang pergi berjumpa dengan singa itu. Saya akan merayu kepadanya agar tidak menangkap haiwan di hutan ini lagi,” kata kambing tua kepada kawan-kawannya. Dia sanggup berkorban nyawa demi keselamatan rakan-rakannya.
            Semasa pertemuan dengan kambing, singa itu berkata dengan angkuh.
            “Kalau kamu tidak mahu aku menangkap binatang di hutan ini lagi, kamu hendaklah mempersembahkan makanan kepada aku setiap  hari.” Terdiam semua binatang apabila kehendak singa itu disampaikan oleh kambing tua kepada mereka.
            Naik darah kijang mendengar kata-kata singa itu. Dia berfikir sejenak lalu berkata dengan marah.
            “Jangan beri muka kepada singa yang kejam itu. Ada hati dia mahu makan kita. Kita mesti membunuhnya sebelum kita menjadi mangsa yang seterusnya.”
            “Tapi bagaimana, kijang?” sampuk arnab yang hanya berdiam diri sejak tadi.
            “Kita masih ada jalan. Biar saya yang menjadi mangsanya yang pertama,” kata monyet dengan berapi-api.
            Esoknya, monyet pergi menyerah diri kepada singa itu.
            “Mengapa lambat, ha? Engkau tahu tak, aku lapar?” herdik singa.
            “Ma ... ma ... maafkan patik tuanku, semasa dalam perjalanan ke sini, patik telah ditangkap oleh seekor singa yang mengaku dirinya raja,” sembah monyet pura-pura ketakutan.
            “Apa? Raja? Hanya aku raja di hutan ini! Tunjukkan kepadaku tempat si bedebah itu. Biar aku tamatkan riwayatnya!” kata singa dengan bengis. Panas hati singa mendengar penjelasan monyet.
            Monyet pun membawa singa ke sebuah perigi. Apabila tiba di tepi perigi tersebut, monyet pun berkata, “Itu dia singa yang mengaku dirinya raja, tuanku,” Monyet menunjukkan bayang-bayang singa di dalam perigi itu. Tanpa membuang masa, singa pun terjun ke dalam perigi tersebut untuk membunuh Sang Singa yang dilihatnya itu. Monyet riang kerana rancangannya berjaya.
            Semenjak itu, binatang-binatang di hutan tersebut hidup dengan aman dan bahagiaLATIHAN 1

Latihan 1

Senaraikan watak-watak yang terdapat di dalam cerita ‘Monyet yang pintar’ ini.


1.      ___________________________________


2.      ___________________________________


3.      ___________________________________


4.      ___________________________________


5.      ___________________________________LATIHAN 2

Latihan 2

Lengkapkan jadual di bawah dengan rancangan setiap watak yang  terdapat dalam cerita ‘Monyet yang pintar’ ini.


Bil.
Watak
Rancangan
1
2
3
4
5


 LATIHAN 3

Latihan 3

Lengkapkan belon kata dengan dialog yang betul.

Kambing

KijangArnabMonyetSinga
LATIHAN 4Latihan 4

Huraikan tujuan setiap dialog yang diucapkan oleh setiap watak.

Watak
Tujuan dialog diucapkan

Kambing
Kijang

Arnab

Monyet

Singa


LATIHAN 5
Latihan 5

Huraikan perwatakan setiap watak yang terdapat dalam petikan dengan menggunakan ayat anda sendiri.Watak
Perwatakan

Kambing

Kijang

Arnab

Monyet

Singa


LATIHAN 6
Latihan 6

Bina ayat sekurang-kurangnya 50 patah perkataan berkaitan dengan watak yang anda pilih dengan bahasa yang betul.

Watak:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


WATAK DAN PERWATAKAN
watak dan perwatakan


Watak
Perwatakan

Kambing

Sanggup berkorban nyawa demi keselamatan kawan-kawannya.


Kijang

Seekor binatang yang pemarah.


Arnab

Lebih banyak berdiam diri.


Monyet

Seekor binatang yang pintar dan mampu menipu singa.


Singa

Seekor binatang yang garang, angkuh, mementingkan diri sendiri .

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4
TARIKH                 :

MASA                    :
11.20 – 12.50 (90 minit)
TAHUN                  :
4
BILANGAN PELAJAR               :
28 Orang
MATA PELAJARAN         :
BAHASA MALAYSIA
TEMA                     :
YANG BAIK JADIKAN TELADAN
TAJUK                   :
MONYET YANG PINTAR
PENGETAHUAN SEDIA ADA           :
Murid mempunyai pengalaman sedia ada mengenai isi pelajaran untuk hari ini.
OBJEKTIF PENGAJARAN      :
Di akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghuraikan 4 daripada 5 perwatakan watak yang terdapat di dalam cerita.
2. membina ayat sekurang-kurangnya 50 patah perkataan berkaitan dengan watak yang dipilih dengan bahasa yang betul.
KEMAHIRAN PEMBELAJARAN:
∙ 11.3 Aras 1 (i) – mengecam watak yang terdapat dalam teks.
11.3 Aras 1 (ii) – mengenal pasti perwatakan watak dalam teks.
2.1 Aras 3 (ii) – Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan
                             bahasa yang betul.

NILAI-NILAI MURNI                   :
Berdikari, Berani,Kerajinan
BAHAN BANTU MENGAJAR          :
Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 4, Komputer/LCD, Petikan ‘Monyet yang pintar’, Dialog ‘Monyet yang pintar’,  Latihan 5, Latihan 6
BAHAN RUJUKAN             :
Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 4, Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tahun 4 Bahasa MelayuLangkah Penyampaian:
Langkah
Isi pelajaran
Kaedah Penyampaian

Set Induksi
5  Minit

Contoh dialog:
- “Tapi bagaimana, kijang?”.
- “kita masih ada jalan. Biar saya yang menjadi mangsanya yang pertama”.
- “Apa? Raja? Hanya aku raja di hutan ini! Tunjukkan kepadaku tempat si bedebah itu. Biar aku tamatkan riwayatnya!”.


Aktiviti:
1. Guru meminta murid melakonkan setiap dialog yang mereka telah pelajari dalam cerita ‘Monyet yang pintar’.
2. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan watak yang menyampaikan dialog yang mereka lakonkan.
3. Guru mengaitkan hasil perbincangan dengan isi pelajaran hari itu.

Bahan:
Dialog ‘Monyet yang pintar’


Langkah 1
20 Minit

Mengecam watak yang terdapat dalam teks.

Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks.
-perwatakan- nilai yang terdapat
                     dalam diri sesuatu  
                      watak  itu.
1. kambing – sanggup berkorban nyawa demi keselamatan kawan-kawannya.
2. kijang – seekor binatang yang pemarah.
3. arnab – lebih banyak berdiam diri.
4. monyet – seekor binatang yang pintar dan mampu menipu singa.
5. singa – seekor binatang yang garang, anggkuh, mementingkan diri sendiri .


Aktiviti:
1. Guru meminta murid menyenaraikan setiap watak yang terdapat dalam cerita ‘Monyet yang pintar’.
2. Guru menerangkan mengenai maksud ‘perwatakan’ dan memberikan contoh perwatakan berdasarkan watak yang terdapat di dalam cerita ‘Monyet yang pintar’.
3. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti perwatakan setiap watak yang terdapat di dalam cerita.
4. Wakil murid membentangkan dapatan perbincangan kumpulan mereka di hadapan kelas.
5. Guru membuat penambahbaikan serta mencatat hasil pembentangan murid di papan tulis.

Bahan: 
Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 4, Komputer/LCD, Petikan ‘Monyet yang pintar’


 Langkah 2
25 Minit

Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.

 Contoh ayat:
- “kambing adalah seekor binatang yang baik budi pekertinya. Dia sanggup berkorban nyawa demi keselamatan rakan-rakannya”.

Aktiviti:
1. Guru memberikan contoh ayat yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang betul.
2. Guru dan murid berbincang tentang cara menulis dan menghuraikan sesuatu perkara dengan bahasa yang betul.
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang aktiviti yang dijalankan.
4. Guru memberi penambahbaikan serta mencatat hasil perbincangan murid di papan tulis.

Bahan:
Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 4, Komputer/LCD, Petikan ‘Monyet yang pintar’


Langkah 3
35  Minit

Membuat latihan mengenai topik yang telah diajar pada hari ini.

1. Menghuraikan 4 daripada 5 perwatakan watak yang terdapat di dalam cerita. (Latihan 5)
2. membina ayat sekurang-kurangnya 50 patah perkataan berkaitan dengan watak yang dipilih dengan bahasa yang betul. (Latihan 6)


Aktiviti:
1. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid untuk mengukur sejauh mana kefahaman dan ingatan murid tentang isi pelajaran  yang telah dipelajari pada hari ini.


Bahan:
Latihan 5, Latihan 6.

Penutup
5 Minit

Rumusan / Lakonan.

Aktiviti:
1. Guru dan murid melakonkan setiap watak yang telah dipelajari dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran hari ini.
2. Guru merumuskan isi pelajaran untuk hari ini.